Екстензивна и иманентна специјализираност во:

–   Литигација,

– Корпоративното право, Облигациони односи (со примат на: Договори за соинвеститорство, Joint venture и заеднички вложувања, FIDIC, Јавно-Приватно партнерство),

–   Даночна регулатива,

–   Јавни набавки,

–   Обновливи извори на енергија и Регулаторни прашања,

–   Управни постапки и управни спорови,

–   Лиценцни прашања, софтвер и имплементација,

–   Франшизинг

Contact With Me

[contact-form-7 id="1629" title="Mirjana form mk"]