Ѓорѓи Павлов

Адвокат

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право
.

Александра Костовска

Адвокат

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право

Наташа Васевска

Адвокатски приправник

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право
..

Даниела Поповска Георгиевска

Офис менаџер и администратор

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право