Ѓорѓи Павлов – Постар правен советник

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право

Александра Костовска – Адвокат

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право

Миле Долдуров – Стручен соработник

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право

Петар Блажевски

Стручен соработник

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право

Даниела Ѓеорѓиевска

Офис менаџер и администратор

Ќе ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право