Основана
1997
  • Деловно право

  • Закон за комуникации

  • Авторски права

МАРКОВСКА & АНДРЕВСКИ

Од самиот почеток адвокатската канцеларија МАРКОВСКА & АНДРЕВСКИ е ориентирана во работењето на полето на деловно, трговско, финансово, трудово право, авторски права и права од индустриска сопственост, облигационо право и останати правни области

Благодарение на професионалиот пристап во работењето и целосната посветеност на клинетите нашата канцеларија успешно функционира повеќе од 25 години.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦЕЛИ Во текот на долгогодишно искуство во работењето успешно ја остваруваме нашата мисија па денес сме деловно ориентирана правна фирма специјализирана за давање на правни услуги

WHY CHOOSE US?

We Fight For Justice Not Win Case Anyhow

If you are accused of committing a crime, you will need the very best criminal defense attorneys in Fresno..

Top Attornerys

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

Low Fees

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

Best Effort

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

Quick Charges

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

ОБЛАСТ

Што покриваме

специјализирана за давање на правни услуги на домашни и меѓународни компании и финансиски организации во врска со сите аспекти на деловното право.

Закон за бизнис

Нашата канцеларија им широко искуство во превземање на големи и мали производствени и деловни потфати во Македонија.

Приватизација

Нашата канцеларија им широко искуство во превземање на големи и мали производствени и деловни потфати во Македонија.

Трудово право

Нашата канцеларија им широко искуство во превземање на големи и мали производствени и деловни потфати во Македонија.

Трудово право

Нашата канцеларија им широко искуство во превземање на големи и мали производствени и деловни потфати во Македонија.

Деловно право

Нашата канцеларија им широко искуство во превземање на големи и мали производствени и деловни потфати во Македонија.

Корпоративно управување

Нашата канцеларија им широко искуство во превземање на големи и мали производствени и деловни потфати во Македонија.

За повеќе од 25 години постоење

Нашиот успех произлезе од волјата на клиентите да ни ги доверат нивните најважни правни и деловни прашања во овој динамичен пазар, како и значајни судски спорови

Признанија

Општествена одговорност, награди и признанија

25 години постоење

Нашиот успех произлезе од волјата на клиентите

Референци

Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Бугарија како и Албанија

Нашиот тим

Тимот на Адвокатската канцеларија МАРКОВСКА & АНДРЕВСКИ

Case Studies

Recent Case Study

Работно време 08:00 / 17:00

Повик

Request A Free

Консултации

TESTIMONIAL

How We Are Trusted, See What They Say Bout Us

соработници

НАШИОТ ЕКСПЕРТСКИ ТИМ

Нашите соработници ќе ве советуваат и ќе Ве застапуваат во сите првни области на трговското и деловно право, како и други области на граѓанското право

890+

Cases won

679+

Dissmissed Files

1279+

Satisfied Clients

678+

Charged Dropped