Марковска & Андревски

Адвокатска канцеларија МАРКОВСКА и АНДРЕВСКИ е основана во 1997 година.

Од самиот почеток адвокатската канцеларија МАРКОВСКА & АНДРЕВСКИ е ориентирана во работењето на полето на деловно, трговско, финансово, трудово право, авторски права и права од индустриска сопственост, облигационо право и останати правни области.

Во првите неколку години Адвокатската канцеларија МАРКОВСКА и АНДРЕВСКИ ги застапуваше домашните компании, нудејќи целосно правно застапување.

Во текот на 2006 година, Адвокатската канцеларија го прошири својот делокруг во странство, со отворање на претставништво во Ниш, Србија. Со взаемна соработка на двата професионални тима, Адвокатската канцеларија МАРКОВСКА и АНДРЕВСКИ успешно ги застапуваше странските инвеститори во неколку тендери за приватизација на компании во Србија.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦЕЛИ Во текот на долгогодишно искуство во работењето успешно ја остваруваме нашата мисија па денес сме деловно ориентирана правна фирма специјализирана за давање на правни услуги

Со меѓународен профил, Адвокатската канцеларија МАРКОВСКА и АНДРЕВСКИ работи како тим посветен независно на практикувањето на правото, барајќи извонредност преку задоволството на своите клиенти, услугата за заедницата и постигнувањето на личното исполнување на своите членови.

По 10 години постоење, Адвокатската канцеларија МАРКОВСКА и АНДРЕВСКИ стана една од најуспешните адвокатски канцеларии во РСМ.

Денес, „М&А“ е Адвокатско друштво базирано на бизнис, специјализирано за обезбедување правни услуги на домашни и меѓународни компании и финансиски организации од сите аспекти на деловното право во Македонија и во странство. Ние сме независна адвокатска канцеларија со раширени меѓународни контакти и континуирана соработка со водечки меѓународни правни фирми.

Зошто да ја изберете M&A да биде вашата правна поддршка

Како член на WILL Worldwide Indeendent Lawyers League Organisation, M&A може да обезбеди брза и висока професионална правна помош и поддршка во кој било дел од светот.

Наша цел е да ги исполниме очекувањата на клиентите за одлична работа и да понудиме конзистентна, интегрирана, висококвалитетна правна услуга низ различни земји и правни системи.

Expert Attorneys

With extensive high skill

Case Dismissed

within few days We Help

Court Performan

are high then others

WHY CHOOSE US?

We Fight For Justice Not Win Case Anyhow

If you are accused of committing a crime, you will need the very best criminal defense attorneys in Fresno..

Top Attornerys

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

Low Fees

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

Best Effort

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

Quick Charges

If you are accused of lot of committing a crime you need accused.

TESTIMONIAL

How We Are Trusted, See What They Say Bout Us

OUR EXPERT TEAM

Meet Our Attorneys

Instantly cordially far intention recommend estimable yet her his. Stimulated discretion impossible admiration in particular conviction up.

Need Legal Help

Call us! We are available 24/7