Екстензивна и иманентна специјализираност во:

– Корпоративно право и странски инвестиции,

– Структурирање и развој на деловно-правни стратегии за капитални инвестиции, основање компании, заеднички вложувања и даночно структурирање и нивнa пазарна експанзија и одржливост,

– Правна логистика на компаниите во сите аспекти на деловниот потфат,

– Правна логистика и експертиза по правните и регулаторни прашања реферирано на законската и подзаконска регулатива во областа на Канабис за медицински цели

Contact With Me

[contact-form-7 id="1629" title="Mirjana form mk"]