Образование

  • Високо – Дипломиран правник, VII/1 степен – Правен Факултет Јустинијан Први –Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје

Придружување во М&A

  • 2014 година

Членства

  • Член на адвокатска комора од 2006 година

Работна област

  • Граѓанско право – семејно право, работни односи и облигационо право и Стопанско право

Најважни моменти во кариера и квалификации

  • Положен правосуден испит 2005 година, Лиценца од АК на РСМ од 2006 година

Мисла-мото за работната дејност

  • „Keep On Walking“ – Продолжи да одиш

Contact With Me